BRITSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

BRITSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Britské vzdělání patří na celém světě k těm nejprestižnějším a nejvíce uznávaným. Anglický školní systém se v mnohých ohledech od toho českého liší: 

 

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA

  • Povinnou školní docházku děti začínají 5. rokem svého věku a pokračují s ní až do věku 16 let. 
  • Základní školu neboli “Primary School” studují žáci ve věku 4 - 11 let.
  • Střední školu “Secondary School” studenti v Británii navštěvují od 11 - 16 let.
  • V rámci Secondary School (přibližně od 14 let) mají studenti na střední škole specifické a odborné předměty GCSE (General certificate of secondary education), které je připravují na další stupeň vzdělání, tedy na Sixth form

 

SIXTH FORM

Sixth form je 12. a 13. rokem povinné školní docházky a v tomto období studenti dokončují středoškolské vzdělání. Žáci, kteří začínají sixth form mají 3 možnosti odborné profilace, kterou zakončují střední školu:

 

  1. A- level - je dvouletý program, kdy se studenti naplno věnují pouze 3-4 předmětům. A-level volí většina středoškoláků, převážně pak ti, kteří míří na vysokou školu. Na konci studia se skládají A-level zkoušky, které jsou ekvivalentem české maturity.
  2. BTECs - je program, který je kombinací praktického a teoretického studia. Tuto variantu si vybírají studenti, kteří si již zvolili 1 konkrétní obor, kterému se chtějí věnovat. Často to bývají odborné předměty. 
  3. IB Diploma - neboli International Baccalaureate Diploma, je dvouletý program, který připravuje na mezinárodní maturitní zkoušku, která je akceptovaná u přijímacích zkoušek světových univerzit.

Ukončením jedné z výše uvedených zkoušek studenti splňují povinnou školní docházku a dále si mohou zvolit, zda chtějí pokračovat ve studiu na univerzitě.

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.