PROČ NA STŘEDNÍ ŠKOLU DO USA

10 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT NA STŘEDNÍ ŠKOLE V USA

 

 • Kvalitní vzdělání na státních, soukromých i Ubytovaní v USA  
 • Zkušenost s jiným vzdělávacím systémem
 • Staneš se součástí americké rodiny
 • Vynikající sportovní kluby a jiné zájmové kroužky
 • Zdokonalení angličtiny
 • Osamostatnění se 
 • Nalezení přátel z celého světa
 • Poznání jiné kultury
 • Možnost vidět Ameriku na vlastní oči
 • Lepší startovní pozice při podání přihlášky na VŠ

 

 

ROZDÍLY MEZI AMERICKOU A ČESKOU STŘEDNÍ ŠKOLOU 

 • Na střední škole v USA má student povinnost absolvovat základní předměty jako angličtina, matematika apod. Ve vyšších třídách si studenti již volí předměty kompletně dle svých preferencí a uvážení.
 • V USA i na středních školách funguje kreditový systém. Aby žák mohl získat osvědčení o absolvování střední školy, musí získat minimální počet kreditů. Kredity jsou rozvrženy dle náročnosti daného předmětu. Student si tedy může sám zvolit, jaké předměty bude studovat i náročnost samotného studia. 
 • Na střední škole v USA efektivně fungují kvalitní sportovní týmy, ze kterých si potom prestižní univerzity mohou vybrat adepty na přijetí a získání sportovního stipendia, které se pohybuje v řádech deseti tisíc korun. 
 • Studenti musí absolvovat znalostní a inteligenční testy SAT, které ukáží, jak dobře jsou připraveni k dalšímu studiu. Pokud tedy student nemá sportovní výsledky, univerzity si své budoucí studenty vybírají na základě výsledků SAT. 
 • Namísto číselných známek se v USA používají písmena A - F. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat výslednou známku A- C. Finální hodnocení se skládá z dílčí práce v průběhu celého roku - výsledků testů, práce v hodině i z domácích úkolů. 
 
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.