Typy programů Irsko

Typy středoškolských programů Irsko

Zájemci o studium střední školy v Irsku mají možnost si vybírat ze 2 základních typů programu dle jejich požadavků, akademické náročnosti, finanční dostupnosti:

 

A. Neflexibilní program

Často se taky nazývá classical exchange program, do kterého se zapojují pouze státní školy a dobrovolnické rodiny. Jedná se o kulturně - výměnný a finančně nejdostupnější typ středoškolských pobytů v Irsku. Studentovi je přidělena škola i hostitelská rodina podle informací uvedených v přihlášce. Umístění tak může být kdekoliv po Irsku i v kterékoliv škole (tedy i single sex school). Do programu se zapojují pouze státní školy a dobrovolnické rodiny. Student si může připlatit na umístění v Dublinu, Corku apod. 

 

B. Flexibilní program

Student si vybírá lokalitu, školu (státní či soukromou) i předměty, které bude studovat. Může si také zvolit z široké nabídky mimoškolních aktivit (tento program doporučujeme i závodním sportovcům). Důraz je kladen mimo kulturní výměny i na akademickou rovinu pobytu. Tento typ programu bývá obvykle dražší. Žáci bydlí u placené hostitelské rodiny nebo na internátu. Více o typu státních škol v Irsku zde

 

  Flexibilní Neflexibilní
Délka programu 3, 6, 10 měsíců i více let 3, 6, 10 měsíců
Školy Státní, soukromé Státní
Možnost výběru školy ANO NE
Výběr předmětů předem ANO NE
Návštěvy během programu ANO NE
Věk studenta 14 - 18 let 15 - 17 let

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.