SYSTÉM VZDĚLÁNÍ V USA

Systém vzdělání v Americe 

 

Celkový vzdělávací systém USA se liší stát od státu, pokusíme se však shrnout shrnout, jak obecně střední školy v Americe fungují.

Střední škola sama o sobě trvá standartně 4 roky a každý ročník se označuje jiným názvem - Freshman, Sophomore, Junior a Senior. Celou dobu studia studenti sbírají kredity přibližně tak, jak to funguje na našich vysokých školách, a po dosažení daného počtu dostanou diplom o ukončení střední školy (high school diploma). Většina škol začíná na konci srpna a končí na začátku června.

Pokud student má standartní 4leté studium, na každý rok mu vychází absolvovat 6-7 předmětů (opět záleží jaké požadavky má daný stát). Velmi populární jsou AP (advanced placement) classes. Tyto předměty jsou podrobnější a často je učí učitelé z univerzit, aby lépe připravily studenty na pokračující studium. Zajímavostí středních škol v USA je, že studenti mají na výběr také z předmětů jako je hudební sborrůzné sporty či vaření.

Co se týče známkování, používá se známé A, B, C, D a F (failed - neprospěl). Písmenné známkování se pak odvozuje od procent, které učitel přiřadí za určitý test nebo úkol. Právě úkoly jsou na středních školách v USA velmi důležité a tvoří největší část konečné známky. I známky samotné mají velkou váhu, protože narozdíl od našich vysokých škol, v Americe jsou známky za celou dobu střední školy rozhodujícím faktorem při přijetí na univerzitu. O tom rozhoduje škála tzv. GPA, které se pohybuje od 1.00 - 4.00. Toto číslo je víceméně ekvivalentem našeho průměru známek, avšak skládá se z více faktorů.

Pokud Tě zajímá, jak to funguje v USA s absencí, není ta tak “volná” jako na většině středních škol v České republice. Škola si poměrně přísně hlídá, zda docházka žáka klesne pod určitý počet hodin. Pokud ano, objeví se to i ve výslednén GPA. 

 

 

Rozdíly mezi studiem v ČR a USA: 

 

  • Na střední škole v USA má student povinnost absolvovat základní předměty jako angličtina, matematika apod. Ve vyšších třídách si studenti již volí předměty kompletně dle svých preferencí a uvážení.
  • V USA i na středních školách funguje kreditový systém. Aby žák mohl získat osvědčení o absolvování střední školy, musí získat minimální počet kreditů. Kredity jsou rozvrženy dle náročnosti daného předmětu. Student si tedy může sám zvolit, jaké předměty bude studovat i náročnost samotného studia. 
  • Na střední škole v USA efektivně fungují kvalitní sportovní týmy, ze kterých si potom prestižní univerzity mohou vybrat adepty na přijetí a získání sportovního stipendia, které se pohybuje v řádech deseti tisíc korun. 
  • Studenti musí absolvovat znalostní a inteligenční testy SAT, které ukáží, jak dobře jsou připraveni k dalšímu studiu. Pokud tedy student nemá sportovní výsledky, univerzity si své budoucí studenty vybírají na základě výsledků SAT. 
  • Namísto číselných známek se v USA používají písmena A - F. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat výslednou známku A- C. Finální hodnocení se skládá z dílčí práce v průběhu celého roku - výsledků testů, práce v hodině i z domácích úkolů.  

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.