PROGRAMY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

TYPY PROGRAMŮ NA STŘEDNÍCh ŠKOLÁCH

 

Na příkladu studia na střední škole v zahraničí může každý zájemce vybírat ze široké nabídky veřejných (public high schools) nebo soukromých (private high schools, boarding schools) středních škol. 

Pro mezinárodní studenty se programy studia na středních školách dělí na dva základní typy: 

 

  • Neflexibilní: Stále nejvíce středoškoláků volí klasický exchange program. Kulturně - výměnný program je finančně nejdostupnějším typem středoškolských pobytů v zahraničí. Zájemci je přidělena škola i hostitelská rodina podle informací uvedených v přihlášce. Student tak může být umístěn kdekoliv po vybrané zemi a nemá možnost si vybrat lokalitu, předměty, rodinu ani školu. Školy zapojené do neflexibilních programů jsou vždy státní. Student je vždy ubytován u dobrovolnické hostitelské rodiny. 
  • Flexibilní: Student si vybírá lokalitu, školu (soukromé, státní i internátní) i předměty, které bude studovat. Může si také zvolit z široké nabídky mimoškolních aktivit (tento program doporučujeme i závodním sportovcům). Důraz je kladen mimo kulturní výměny i na akademickou rovinu pobytu. Tento typ programu bývá obvykle dražší.

 

 

 
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.